Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Po pierwsze, skontaktuj się z nami telefonicznie:

506 152 680 / 24h

Nasz pracownik przekaże wszystkie niezbędne informacje, a w razie pilnej potrzeby przyjedzie na miejsce i zapewni Państwu transport do, i z naszego biura w celu szybkiego i dogodnego dopełnienia formalności.

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza, który wypisze kartę zgonu, która będzie niezbędna dla dalszych etapów procedury.
W przypadku śmierci w szpitalu, należy ją odebrać z administracji szpitala.
Natomiast jeżeli śmierć była wynikiem przestępstwa bądź nieszczęśliwego wypadku, należy uzyskać zgodę na wydanie ciała w prokuraturze.

Kolejnym etapem jest spotkanie w naszym biurze, przy ulicy Woźnej 12, o dowolnej, dogodnej dla Państwa godzinie, w celu ustalenia szczegółów dotyczących pochówku i ceremonii pogrzebowej oraz ewentualnego dopełnienia pozostałych formalności.

Niezbędne dokumenty:

  • Karta Zgonu (wystawiana przez lekarza, konieczna do uzyskania Aktu Zgonu oraz pochowania zmarłego) lub Akt Zgonu (dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego).
  • Dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi pogrzebowej.
  • Dowód osobisty zmarłego.
  • Legitymacja emeryta/rencisty – (tylko jeżeli zmarły pobierał świadczenia z ZUS/KRUS).
  • Zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej (tylko jeśli była aktualnie zatrudniona).
  • W szczególnych przypadkach mogą być potrzebne inne dokumenty, ale zostaną Państwo o tym poinformowani z wyprzedzeniem.